Availability Calendar
เที่ยวเพลินเพลินแบบเพลินเพลิน
เส้นทางที่ 1:
ขึ้นดอยศักดิ์สิทธิ์...ชมเจดีย์ทองอร่ามสวยงาม..พระธาตุคู่เมืองล้านนาและพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีมะแมตามความเชื่อของชาวล้านนา...ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ต่อด้วยชมวัดโบราณร่มรื่นอายุกว่า 700 ปี ที่ปัจจุบันเป็นสวนพุทธธรรม โดดเด่นด้วยอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ที่สุดในล้านนา..และเพลิดเพลินกับการให้อาหารปลา เต่า ตะพาบน้ำ และนก .. ณ วัดอุโมงค์
วัดอุโมงค์

ปิดท้ายด้วยการพาชมความสวยงามของ วัดสวนดอก วัดเก่าแก่ประจำเชียงใหม่ และชมบริเวณที่เป็นสถานที่ที่เก็บอัฐิ หรือ กู่ ของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และ เจ้าดารารัศมี เจ้าจอมในรัชกาล ที่ 5 รวมไปถึง กู่ ของ เจ้าน้อย ศุขเกษม เจ้าของตำนานรักอมตะที่ถูกคั่นกลางด้วยการเมืองและชนชั้นที่แตกต่างระหว่างเจ้าแห่งเมืองล้านนากับสาวพม่า..มะเมี้ยะ..
วัดสวนดอก
สถานที่ที่เก็บอัฐิ หรือ กู่ วัดสวนดอก
เส้นทางที่ 2:
ชมอารยธรรมล้านนาโบราณตามรอยละคร เมื่อดอกรักบาน ที่ วัดต้นเกว๋น วัดที่สร้างขึ้นโดยคติความเชื่อทางพุทธศาสนา โดดเด่นด้วยวิหารที่สะท้อนแนวสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณที่สมบูรณ์แบบ และมณฑปจตุรมุขแบบพื้นเมืองที่จะพบได้ที่วัดนี้เพียงที่เดียวเท่านั้นวัดต้นเกว๋น

ต่อจากนั้น เที่ยวต่อที่ บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดงานแกะสลักไม้ ซึ่งตอนนี้ บ้านถวาย ได้กลายเป็นศูนย์รวมความหลากหลายของงานหัตถศิลป์ ไม่ว่าจะเป็น งานไม้ งานลงรักปิดทอง งานแอนติค เครื่องเงิน เครื่องจักรสาน ผ้าทอ และเครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ ...
บ้านถวาย

งานไม้ บ้านถวาย งานไม้ บ้านถวาย

จิตรกรรม บ้านถวาย
เส้นทางที่ 3:

ชม พิพิธภัณฑ์ดาราภิรมย์ ...เมื่อครั้งอดีตเป็นพระตำหนักแสนสวยของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี..เจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 ผู้มีพระอัธยาศัยงดงามและผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชวงศ์จักรีและอาณาจักรล้านนา ยังผลให้สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างสยามและล้านนาเป็นไปในทางที่ดี
พิพิธภัณฑ์ดาราภิรมย์
อนุสรณ์ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
ตำหนักนี้สร้างขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงย้ายกลับมาประทับที่เชียงใหม่ กุหลาบจุฬาลงกรณ์ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเหล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ซึ่งเจ้าดารารัศมีได้ทรงใช้ตำหนักนี้ในการทำนุบำรุงศาสนา ฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมล้านนา การทอผ้า ตลอดจนสร้างสวนทดลองการเกษตร “สวนสบาย” ซึ่งพระองค์ได้ทดลองปลูกดอกกุหลาบพันธุ์ใหม่ ที่พระองค์ทรงตั้งชื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบรมราชสวามีว่า กุหลาบจุฬาลงกรณ์ ต่อมาได้รับการบูรณะให้สมบูรณ์ใกล้เคียงกับสภาพเดิมโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์  (พิพิธภัณฑ์ดาราภิรมย์ ปิดทำการทุกวันจันทร์) หรือ เดินชมบรรยากาศร่มรื่น พันธุ์ไม้แปลกตา สวนดอกไม้หลากสีสัน และเล่นน้ำตกเย็นฉ่ำ ที่ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์)
Map

Plern Plern Bed and Bike
Add: 30 Santirak Road, Chang Puak, Muang, Chiang Mai, 50300 THAILAND

Contact number:
Tel: 092-271-2423
Email: plernplern.cnx@gmail.com
Facebook.com/plernplernbedandbike/

Office Hours: Daily from 08.00 – 18.00 hrs.

ตำแหน่งพิกัดข้อมูลระบบ UTM : 18°48'04.2"N 98°58'39.6"E

Attention Please!
Dear beloved guests, we regret to inform you that our complimentary drop-off service at Saturday & Sunday Markets has been paused for a while. Sorry for this inconvenience.

เพลินเพลินขออนุญาตเว้นช่วงบริการรับส่งสนามบิน และบริการพาส่งถนนคนเดินวัวลาย (วันเสาร์) และถนนคนเดินท่าแพ (วันอาทิตย์) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้